Probiotica, antibiotica en darmperistaltiek

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:779

In een dubbelblind onderzoek behandelden Koning et al. 41 gezonde vrijwilligers met amoxicilline (tweemaal daags 500 mg gedurende 7 dagen) waarbij een deel van de deelnemers na randomisatie 14 dagen een probioticum voorgeschreven kreeg, en het overige deel placebo. Na deze periode werden tussen beide groepen geen significante verschillen gevonden…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties