Primer of diagnostic imaging

Media
R. Weissleder
M.J. Rieumont
J. Wittenberg
J.S. Laméris
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2816

R.Weissleder, M.J.Rieumont en J.Wittenberg, Primer of diagnostic imaging. 2e druk. 970 bl., fig., tabellen. Mosby, St. Louis 1997. ISBN 0-8151-9478-1. Prijs: ingen. ƒ 225,30.

Dit boek is een puntsgewijze opsomming van alle facetten van de radiologische diagnostiek, vrij ruim geïllustreerd met allerlei getekende figuren. Het boek is typisch bedoeld voor…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties