Pitfalls, variants and artifacts in body MR imaging.

Media
S.A. Mirowitz
J. Stoker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1263

S.A.Mirowitz, Pitfalls, variants and artifacts in body MR imaging. 520 bl., fig. Mosby, St. Louis 1996. ISBN 0-8016-7670-3. Prijs: geb. ƒ 318,80.

Voor het kunnen stellen van een diagnose geldt dat eerst vastgesteld moet worden of een bevinding een reële afwijking is. Voor de conventionele radiologie bestaan hiervoor al enkele standaardwerken…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties