Primaire scleroserende cholangitis

Klinische praktijk
Kirsten Boonstra
Cyriel IJ. Ponsioen
Erik A.J. Rauws
Ulrich Beuers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1476
Abstract

Samenvatting

  • Primaire scleroserende cholangitis (PSC) is een cholestatische leverziekte van onbekende oorsprong, waarbij een combinatie van genetische predispositie en omgevingsfactoren mogelijk een rol speelt.

  • De diagnose wordt gesteld op basis van leverenzymwaarden die wijzen op cholestase en karakteristieke galwegafwijkingen bij cholangiografie of in het leverbiopt, na het uitsluiten van andere oorzaken.

  • Circa 80% van de PSC-patiënten heeft tevens een inflammatoire darmziekte (IBD), bij de meesten colitis ulcerosa.

  • PSC predisponeert voor hepatobiliaire maligniteiten, zoals cholangiocarcinoom, galblaascarcinoom en hepatocellulair carcinoom, en voor colorectaalcarcinoom bij patiënten die tevens IBD hebben.

  • Ursodeoxycholzuur (UDCA) en endoscopische galwegdilatatie verlichten de klachten en leiden tot verbetering van leverenzymwaarden.

  • Orthotope levertransplantatie is de enige potentieel curatieve therapie.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Amsterdam.

Drs. K. Boonstra, onderzoeker in opleiding; dr. C.IJ. Ponsioen, dr. E.A.J. Rauws en prof.dr. U.H.W. Beuers, maag-, darm- en leverartsen.

Contact drs. K. Boonstra (k.boonstra@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 16 december 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties