Primaire ciliaire dyskinesie; een enquête-onderzoek naar het klinische beeld

Onderzoek
W.P. de Boode
J.M.P. Collins
A.J.P. Veerman
S. van der Baan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2338-41
Abstract

Samenvatting

Met behulp van een schriftelijke enquête is getracht een beeld te vormen van het klachtenpatroon van primaire ciliaire dyskinesie. De onderzochte groep bestond uit 34 respondenten bij wie de diagnose door middel van lichtmicroscopisch en elektronenmicroscopisch onderzoek was bevestigd. Reeds vanaf de geboorte vormden verkoudheid en chronische hoest de belangrijkste verschijnselen. Bij 23 respondenten (68) ontstonden er in de neonatale periode problemen met betrekking tot de ademhaling. De dysfunctionerende ciliën gaven aanleiding tot een chronische luchtweginfectie (chronische bronchitis, bronchiëctasie, pneumonie, chronische sinusitis, rinitis of otitis media) met klachten over het veelvuldig moeten snuiten van de neus (bij 32; 94), chronische, produktieve hoest (bij 28; 82), chronische verkoudheid (bij 26; 77), gehoorproblemen (bij 24; 71), kortademigheid (bij 23; 68), regelmatig hoofdpijn (bij 13; 38) en keelpijn (bij 9; 27). Om de invaliderende gevolgen van deze aandoening te voorkomen dienen vroegtijdig therapeutische maatregelen te worden getroffen, zoals fysiotherapie en antibiotische therapie.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Afd. Kindergeneeskunde: W.P.de Boode en J.M.P.Collins, medisch studenten; prof.dr.A.J.P.Veerman, kinderarts.

Afd. Keel-, neus- en oorheelkunde: dr.S.van der Baan, KNO-arts.

Contact prof.dr.A.J.P.Veerman

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties