Prijzen Stichting Hippocrates Studiefonds 1993

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2445

De Stichting Hippocrates Studiefonds zal in 1993 enkele prijzen, bestaande uit een oorkonde en ƒ 2000,-, toekennen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht door studenten die nog geen artsexamen hebben afgelegd. De beoordeling vindt plaats op basis van een schriftelijk verslag van het onderzoek. Daarbij wordt vooral gelet op de gekozen methode, de vorm van het verslag en de kwaliteit van het werk. De prijswinnaars worden bekendgemaakt in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en zullen worden uitgenodigd om gedurende de prijsuitreiking in oktober 1993, een korte voordracht over hun werk te houden. Om mee te dingen, kan men zich tot 1 maart 1993…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties