Prijzen Stichting Hippocrates Studiefonds 1992

E. Briët
J.H.F. Falkenburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:44-5

De Stichting Hippocrates Studiefonds maakt bekend dat zij in 1992 enkele prijzen, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag van ƒ 2.000,-, zal toekennen voor medisch wetenschappelijk onderzoek, verricht door studenten vóór zij doctoraal examen hebben afgelegd. Het College van Regenten let bij zijn beoordeling, die plaatsvindt op basis van het schriftelijke verslag over het verrichte onderzoek, onder andere op de vorm van het verslag, de aard van de toegepaste methoden en de kwaliteit van het verrichte werk. De prijswinnaars zullen bekendgemaakt worden in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en zij zullen tijdens de prijsuitreiking in oktober 1992 een korte voordracht…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties