Prijs voor Sportgeneeskunde

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2411

De Nederlandse Coca-Cola-organisatie stelt een prijs van ƒ 5000,- beschikbaar aan wetenschappers die op het terrein van de sportgeneeskunde onderzoek hebben verricht. Studenten die een academische of hogere beroepsopleiding volgen kunnen op eigen onderzoek gebaseerde scripties insturen om in aanmerking te komen voor een aanmoedigingsprij s van ƒ  1000,-. Bij de beoordeling van de inzendingen voor beide prijzen laat de jury de maatschappelijke relevantie zwaar meewegen.

De prijzen zullen worden uitgereikt tijdens de openingsavond van het FIMS sportmedisch wereldcongres dat van 26 mei tot 1 juni 1990 in Amsterdam wordt gehouden. Kopij voor de prijs dient in tienvoud – voor de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties