Extran Prijs voor Sportgeneeskunde

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:551

De Vereniging voor Sportgeneeskunde reikt elk jaar de Extran Prijs voor Sportgeneeskunde uit om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de sportgeneeskunde te stimuleren. De prijs bestaat uit drie onderdelen:

- de Extran Prijs voor Sportgeneeskunde (een geldbedrag van ƒ 6.000,-), bestemd voor reeds verricht wetenschappelijk onderzoek waarvan de resultaten in wetenschappelijke proefschriften (dissertaties) en/of wetenschappelijke tijdschriftartikelen zijn gepubliceerd of geaccepteerd;

- de Extran Aanmoedigingsprijs voor Sportgeneeskunde (een geldbedrag van ƒ 1.000,-), bestemd voor scripties op basis van eigen onderzoek van studenten aan universitaire of hogere beroepsopleidingen;

- het Extran Stipendium voor Sportgeneeskunde, bestemd voor recentelijk (binnen een tijdsbestek van 1 jaar…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties