Prijs voor onderzoek op het gebied van seksueel overdraagbare aandoeningen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:747

De firma Rhône-Poulenc Pharma stelt in samenwerking met de vereniging voor Seksueel Overdraagbare Aandoeningen dit jaar de ‘Flagyl Award 1989’ ter beschikking. In aanmerking komen manuscripten die aan de volgende eisen voldoen: (1) Het onderwerp van studie dient betrekking te hebben op seksueel overdraagbare aandoeningen. (2) De resultaten van de studie zijn nog niet eerder aan een wetenschappelijke uitgever aangeboden. (3) Naast een vermelding van de namen van alle medewerkers is er een inleiding, een conclusie en een omschrijving van doel, werkwijze en resultaten van de studie. Voorts dient het verslag ten minste in tweevoud en getypt te worden ingeleverd…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties