Prijs voor diabetesonderzoek

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:218

De Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek (NVDO) stelt een aantal prijzen van ƒ 1.000,- ter beschikking voor de beste afstudeerscripties op het gebied van diabetes mellitus. Kandidaten kunnen tot 17 september 1993 hun scriptie, vergezeld van een curriculum vitae, in vijfvoud zenden naar het secretariaat van de Vereniging. Prijswinnaars worden tijdens de wetenschappelijke vergadering van de NVDO, op 20 november 1993, in de gelegenheid gesteld om gedurende 10 minuten hun onderzoek te presenteren.

Nadere inlichtingen verstrekt: dr.R.J.Heine, secretaris NVDO, Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Inwendige Geneeskunde, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam; tel. 020-5487152.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties