Prijs alternatieven dierproeven

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:31

De staatssecretaris van WVC heeft besloten een jaarlijkse prijs beschikbaar te stellen op het gebied van alternatieven voor dierproeven. De prijs wordt toegekend ter beloning van initiatieven, praktische wenken en suggesties die leiden tot vermindering, verfijning of vervanging van dierproeven. Voor deze prijs, groot maximaal ƒ 5.000,-, komen in aanmerking dierverzorgers, biotechnici of analisten, die zich op dit gebied hebben onderscheiden. De selectie van kandidaten is toevertrouwd aan de Commissie Prijs alternatieven dierproeven en het secretariaat wordt verzorgd door de Veterinaire Hoofdinspectie. Degenen die de Commissie opmerkzaam willen maken op personen die naar hun oordeel voor de prijs in aanmerking komen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties