Subsidie van het Platform Alternatieven voor Dierproeven

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:45-6

Eind augustus 1986 heeft de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur het Platform Alternatieven voor Dierproeven officieel geïnstalleerd. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, van industriële ondernemingen die met dierproeven werken en van dierenbeschermingsorganisaties. Zijn taak is onder meer het adviseren van de overheid en andere subsidieverleners over subsidiëring van alternatieven. Bepalend hierbij is de relevantie van het projectvoorstel voor vervanging, vermindering of verfijning van proefdiergebruik. Hieronder wordt verstaan onderzoeksmethoden, die leiden tot besparing van het proefdiergebruik alsmede tot minimalisering van de aantasting van het welzijn van proefdieren. De nadruk zal liggen op de ontwikkeling en validatie van methoden…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties