Preventiegids

Media
K. Schaapveld
R.A. Hirasing
S.P. Verloove-Vanhorick
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1526

K.Schaapveld en R.A.Hirasing, Preventiegids. Een praktisch overzicht van preventieprogramma's voor huisartsen, verloskundigen en medewerkers van de jeugdgezondheidszorg. 2e, herziene druk. 213 bl. Van Gorcum, Assen 1997. ISBN 90-232-3288-7. Prijs: ingen. ƒ 40,.

De Preventiegids geeft een overzicht van preventieve maatregelen waarvan effectiviteit en doelmatigheid aangetoond zijn, en waarvan algemene toepassing…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties