Preventie van ziekenhuisinfecties na hartoperaties door decontaminatie van de naso- en orofarynx met chloorhexidine; prospectief, gerandomiseerd onderzoek

Onderzoek
P. Segers
R.G.H. Speekenbrink
D.T. Ubbink
M.L. van Ogtrop
B.A.M.J. de Mol
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:760-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen of perioperatieve decontaminatie van de naso- en de orofarynx met 0,12 chloorhexidine effectief is voor het verlagen van het aantal ziekenhuisinfecties na een hartoperatie.

Opzet

Gerandomiseerde, dubbelblind gecontroleerde klinische trial (www.clinicaltrials.gov; registratienummer NCT00272675).

Methoden

Het onderzoek werd uitgevoerd in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam in de periode 1 augustus 2003-31 augustus 2005. Van de 991 patiënten ouder dan 18 jaar voor wie een hartoperatie was gepland gedurende de studieperiode waren er 954 geschikt voor onderzoek. Zij kregen een mondspoeling en een neusgel met chloorhexidinedigluconaat of placebo. Klinische uitkomstmaten waren de incidentie van nosocomiale infecties en van Staphylococcus aureus-neusdragerschap, en de ziekenhuisopnameduur.

Resultaten

De incidentie van nosocomiale infectie in de chloorhexidine- en de placebogroep was respectievelijk 19,8 en 26,2 (absolute risicoreductie (ARR): 6,4; 95-BI: 1,1-11,7; p = 0,002). Lageluchtweginfecties en diepe wondinfecties kwamen minder frequent voor in de chloorhexidinegroep dan in de placebogroep (ARR: 6,5; 95-BI: 2,3-10,7; p = 0,002 respectievelijk ARR: 3,2; 95-BI: 0,9-5,5; p = 0,002). Voor de preventie van 1 nosocomiale infectie dienden 16 patiënten behandeld te worden met chloorhexidine. Na behandeling met chloorhexidine werd een significante reductie van 57,5 voor S. aureus-neusdragerschap gezien; in de placebogroep was de reductie voor S. aureus-neusdragerschap 18,1 (p < 0,0001). De totale opnameduur van patiënten in de chloorhexidinegroep was 9,5 dagen; in de placebogroep bedroeg deze 10,3 dagen (95-BI: 0,24-1,88; p = 0,04).

Conclusie

Decontaminatie van de naso- en de orofarynx met chloorhexidinedigluconaat was een effectieve methode om ziekenhuisinfecties na hartchirurgie te voorkomen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:760-7

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Cardiothoracale Chirurgie: hr.dr.P.Segers, arts in opleiding tot cardiothoracaal chirurg; hr.prof.dr.B.A.M.J.de Mol, cardiothoracaal chirurg.

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam.

Afd. Cardiothoracale Chirurgie: hr.dr.R.G.H.Speekenbrink, cardiothoracaal chirurg.

Afd. Medische Microbiologie: hr.dr.M.L.van Ogtrop, medisch microbioloog.

Contact Afd. Klinische Epidemiologie, Biostatistiek en Bio-informatica: hr.dr.D.T.Ubbink, epidemioloog (p.segers@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties