Preoperatieve serum-kaliumspiegels en perioperatievecomplicaties bij cardiochirurgische patiënten

Nieuws
J.J.M. Leenders
R.J.M. Strack van Schijndel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2216

Als algemeen principe bij de beoordeling van preoperatieve onderzoeksbevindingen geldt dat in geval van een electieve ingreep de patiënt in optimale conditie moet zijn. Electieve chirurgie dient derhalve uitgesteld te worden tot elektrolytstoornissen gecorrigeerd zijn. In oudere onderzoeken kon echter geen toename van aritmieën worden gevonden bij hypokaliëmische patiënten die…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties