Nieuw informed-consentformulier helpt arts én patiënt

Preoperatieve dossiervoering kan beter

Perspectief
Wouter K.G. Leclercq
Sarah Sloot
Bram J. Keulers
Johan Legemaate
Marc R. Scheltinga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7109
Abstract

Samenvatting

Goede dossiervoering is een belangrijk onderdeel van het preoperatieve informed-consentproces. Standaardisatie kan de kwaliteit van dit proces bevorderen, maar is in de huidige praktijk onvolledig en kwalitatief onvoldoende geïmplementeerd. Introductie van goede en praktische hulpmiddelen zou de dagelijkse praktijk kunnen verbeteren. Wij inventariseerden bij de 91 Nederlandse vakgroepen chirurgie de preoperatieve verslaglegging. Van de 73 vakgroepen die daarover informatie verstrekten, gebruikten 39 een standaardformulier. Hiervan werden er 29 opgestuurd voor analyse. Aan de hand van een checklist, gebaseerd op wetgeving, recente jurisprudentie en vakliteratuur, werden deze documenten beoordeeld. Gemiddeld werden 37 verschillende gegevens vermeld. Geen enkel formulier was echter volledig. Op basis van deze inventarisatie en met inachtneming van wetgeving, literatuur en expertise uit het veld is een standaardformulier ontworpen dat het preoperatieve informed consent juridisch adequaat, gebruiksvriendelijk en overzichtelijk vastlegt. Dit formulier kan dienen als checklist en verslag voor de arts, en als ‘bijsluiter’ voor de patiënt.

Auteursinformatie

Máxima Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Veldhoven/Eindhoven.

Drs. W.K.G. Leclercq en dr. M.R. Scheltinga, chirurgen.

Isala Klinieken, afd. Heelkunde, Zwolle.

Bernhoven Ziekenhuis, afd. Plastische Chirurgie, Uden.

Dr. B.J. Keulers, plastisch chirurg.

AMC, afd. Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.mr. J. Legemaate, gezondheidsjurist.

Contactpersoon: drs. W.K.G. Leclercq (wleclercq@hotmail.com ).

Contact Drs. S. Sloot, anios chirurgie (wleclercq@hotmail.com)

Verantwoording

Het formulier voor preoperatieve informed consent werd opgesteld in samenwerking met Medirisk en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF). Technische ondersteuning werd verleend door Frans Jozef Geerets en Peter Verhaegh (afd. Medische informatie techniek, Máxima Medisch Centrum).
Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen van de auteurs zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A7109; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 26 maart 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Wouter K.G. Leclercq ICMJE-formulier
Sarah Sloot ICMJE-formulier
Bram J. Keulers ICMJE-formulier
Johan Legemaate ICMJE-formulier
Marc R. Scheltinga ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties