Preoperatieve anemie en postoperatieve complicaties na electieve kransslagaderchirurgie

Nieuws
A. Brand
L.M.G. van de Watering
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:404-5

In verschillende observationele studies werd een relatie gevonden tussen preoperatieve anemie, perioperatieve erytrocytentransfusies en postoperatieve morbiditeit en mortaliteit na electieve coronaire bypasschirurgie (CABG). Echter, preoperatieve anemie gaat vaak samen met comorbiditeit en perioperatieve transfusies met langere operatieduur en verblijf aan de hartlongmachine. Hierdoor vormen ze een potentiële confounder voor andere…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties