Prenatale detectie van hartafwijkingen door meting van foetale 'nuchal translucency'

Nieuws
C.M. Bilardo
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1233

In landen waar bij zwangeren routinematig echoscopisch onderzoek verricht wordt, bedraagt de sensitiviteit van echoscopie voor de prenatale detectie van hartafwijkingen door middel van het vierkamerbeeld ongeveer 25. Een hogere sensitiviteit wordt bereikt met echocardiografie in gespecialiseerde centra bij een reeds geselecteerde groep patiënten met een hoog risico. De echoscopische…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties