Wat is de invloed van de 20 wekenecho?

Het structureel echoscopisch onderzoek bij zwangeren

Klinische praktijk
Manon Gijtenbeek
Monique C. Haak
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1293
Abstract

Samenvatting

  • Sinds 2007 wordt in Nederland het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) naar aangeboren afwijkingen aangeboden aan zwangere vrouwen. Het SEO vindt plaats tussen 18 en 21 weken zwangerschapsduur.
  • Bij het SEO wordt vrijwel iedere foetus met open spina bifida gedetecteerd (94%).
  • In Nederland wordt ook bijna 60% van alle hartafwijkingen prenataal gediagnosticeerd, vergeleken met 35-40% in het buitenland. Er is een sterk verband tussen de ernst van de hartafwijking en de detectiegraad. Univentriculaire hartafwijkingen worden in meer dan 95% van de gevallen ontdekt.
  • De detectiegraad van geïsoleerde cheiloschisis of cheilopalatoschisis is gestegen van 32% naar 87%.
  • Het absolute abortuscijfer is sinds de invoer van het SEO niet toegenomen. De perinatale morbiditeit en mortaliteit daarentegen zijn wel gedaald.
  • De kwaliteit van het screeningsprogramma kan in de toekomst nog verder verbeteren door koppeling tussen prenatale en postnatale registratiesystemen en door onderzoek naar het effect van uitgebreide training van echoscopisten met moderne onderwijshulpmiddelen.
Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Verloskunde, Leiden.

Drs. M. Gijtenbeek, aiosko verloskunde en gynaecologie; dr. M.C. Haak, gynaecoloog-perinatoloog.

Contact dr. M.C. Haak (m.c.haak@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Manon Gijtenbeek ICMJE-formulier
Monique C. Haak ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties