Effect op de opnameduur en de complicatielast

Prehabilitatie bij resectie van colorectaal carcinoom

Gele voetstappen op asfalt
Janneke G.M. Hogeweg-Raaijmakers
Ercolie R. Bossema
Pascal H.E. Teeuwen
Alyssa Füsers
Maarten van Vliet
Johannes A. Wegdam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6815
Abstract

In 2021 kregen bijna 13.000 mensen in Nederland de diagnose ‘colorectaal carcinoom’.1 Voor een curatieve behandeling is een chirurgische resectie meestal essentieel. Een operatie zorgt er echter voor dat de conditie van de patiënt drastisch vermindert. Ook gaat de operatie vaak gepaard met postoperatieve complicaties.2-4

Aangezien een buikoperatie leidt tot een afname van de fysiologische en functionele capaciteit van de patiënt, wordt verondersteld dat het optimaliseren van de preoperatieve fysiologische reserves het postoperatieve herstel kan verbeteren.2-4 Prehabilitatie richt zich op de beïnvloeding van modificeerbare preoperatieve factoren die mogelijk samenhangen met de postoperatieve opnameduur en complicaties, zoals voeding, roken, fysieke conditie en psychisch functioneren.2,5,6

Het doel van dit onderzoek was om het effect van een prehabilitatieprogramma op de postoperatieve opnameduur en complicatielast na te gaan bij patiënten die een electieve resectie van een colorectaal carcinoom ondergaan. De volledige versie van dit artikel is hier beschikbaar als supplement

Auteursinformatie

Elkerliek Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Helmond: J.G.M. Hogeweg-Raaijmakers, MSc, verpleegkundig specialist; dr. P.H.E. Teeuwen en dr. J.A. Wegdam, chirurgen; A. Füsers, MSc, klinisch epidemioloog. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Master Advanced Nursing Practice, Nijmegen: dr. E.R. Bossema, hoofddocent; dr. M. van Vliet, docent.

Contact J.G.M. Raaijmakers (jgm.raaijmakers@elkerliek.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Janneke G.M. Hogeweg-Raaijmakers ICMJE-formulier
Ercolie R. Bossema ICMJE-formulier
Pascal H.E. Teeuwen ICMJE-formulier
Alyssa Füsers ICMJE-formulier
Maarten van Vliet ICMJE-formulier
Johannes A. Wegdam ICMJE-formulier
Prehabilitatie voorafgaand aan iedere operatie?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie

Gerelateerde artikelen

Reacties