Electieve colonoperaties volgens een 'sneltraject'-programma

Klinische praktijk
J. Wind
J. Maessen
S.W. Polle
W.A. Bemelman
M.F. Von Meyenfeldt
C.H.C. Dejong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:299-5
Abstract

Samenvatting

- Bij sneltrajectoperatieprogramma’s combineert men in een intensieve multidisciplinaire aanpak diverse perioperatieve componenten met als doel: behouden van preoperatieve lichaamssamenstelling en orgaanfuncties en actief stimuleren van functieherstel. Dergelijke programma’s worden reeds voor een aantal operaties gebruikt.

- Sneltrajectcolonchirurgie behelst uitgebreide voorlichting, adequate voeding preoperatief met vermijden van langdurig nuchter zijn, minimaal invasieve operaties en anesthesie, het vermijden van drains en maagsondes, adequate perioperatieve pijnstilling met hoge thoracale epidurale anesthesie, snelle mobilisatie, snelle hervatting van de voedselinname en medicamenteuze ondersteuning met prokinetica en laxantia.

- Uit een systematische review blijkt dat dit programma het herstel van de patiënt bespoedigt en daardoor de primaire en de totale opnameduur verkort.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:299-304

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Chirurgie, locatie G4-146.1, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Hr.J.Wind en hr.S.W.Polle, artsen-onderzoekers; hr.dr.W.A.Bemelman, chirurg.

Academisch Ziekenhuis Maastricht, afd. Chirurgie, Maastricht.

Mw.J.Maessen, onderzoeksverpleegkundige en trialcoördinator; hr.prof.dr.M.F.von Meyenfeldt en hr.dr.C.H.C.Dejong, chirurgen.

Contact hr.dr.W.A.Bemelman (w.a.bemelman@amc.uva.nl)

Verantwoording

Namens de 'Enhanced recovery after surgery'(ERAS)- en de 'Laparoscopy and/or fast track multimodal management versus standard care'(LAFA)-studiegroep, waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties