Preëclampsie en de monocyt

Onderzoek
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:955

Met een infusie van lage doseringen endotoxinen in het bloed is het mogelijk om bij drachtige ratten een beeld op te wekken dat sterk lijkt op preëclampsie, inclusief hypertensie en proteïnurie. Faas et al. hebben aanwijzingen gevonden dat bij drachtige ratten tijdens deze experimentele preëclampsie de productie van tumornecrosisfactor(TNF)-? door…

Ook interessant

Reacties