Preconceptionele advisering in de huisartspraktijk; een enquête onder 100 huisartsen

Onderzoek
M.A. Gaytant
R.J.L.M. Cikot
J.C.C. Braspenning
R.P.T.M. Grol
J.M.W.M. Merkus
E.A.P. Steegers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1206-10
Abstract

Samenvatting

Doel

Een inventarisatie onder 100 huisartsen naar de bekendheid met het begrip ‘preconceptionele advisering’, naar de wenselijkheid van preconceptionele advisering in de huisartspraktijk en naar de randvoorwaarden aangaande kennis, opleiding, materiaal en verwijsmogelijkheden.

Opzet

Descriptief.

Plaats

Huisartspraktijken van Districts Huisarts Vereniging Groot Gelre.

Methode

Onder een representatieve steekproef van 100 huisartsen werd een enquête gehouden; 94 huisartsen zegden telefonisch medewerking toe en ontvingen een vragenlijst; 89 vragenlijsten werden retour ontvangen (89).

Resultaten

Bijna alle huisartsen kenden het begrip ‘preconceptionele advisering’ (88) en de meesten gaven enige vorm van preconceptioneel advies. Van de respondenten vond 93 preconceptionele advisering tot het takenpakket van de huisarts behoren en 91 was bereid in de toekomst meer preconceptioneel advies te geven; 53 meldde echter te weinig kennis te hebben om adequaat adviezen te kunnen geven. Men vond de voordelen van de advisering opwegen tegen de nadelen, zoals mogelijke medicalisering van de zwangerschap.

Conclusie

De huisartsen waren bekend met het begrip ‘preconceptionele advisering’ en zij vonden deze advisering tot hun takenpakket behoren. Veel huisartsen geven al preconceptionele adviezen, maar nog niet in een structureel kader. Het ontbrak de huisartsen aan tijd en kennis, hetgeen wijst op de behoefte aan educatie.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis St. Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Gynaecologie & Obstetrie: M.A.Gaytant en R.J.L.M.Cikot, arts-onderzoekers; prof.dr.J.M.W.M.Merkus en dr.E.A.P.Steegers, gynaecologen.

Vakgroep Huisarts-, Sociale en Verpleeghuisgeneeskunde, werkgroep Onderzoek Kwaliteit: mw.dr.J.C.C.Braspenning, psycholoog; prof.dr. R.P.T.M.Grol, hoogleraar huisartsgeneeskunde.

Contact dr.E.A.P.Steegers

Ook interessant

Reacties