Nog steeds te veel gemiste kansen

Preconceptiezorg anno 2018

Opinie
Ageeth N. Schonewille-Rosman
Régine P.M. Steegers-Theunissen
Eric A.P. Steegers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3076
Abstract

Preconceptiezorg draagt niet alleen bij aan een gezonde zwangerschap voor moeder en kind, maar ook aan een betere gezondheid later in het leven. Desondanks wordt deze zorg aan de meeste mensen met een kinderwens in Nederland nog steeds onthouden. Dat moet veranderen. Beroepsverenigingen erkennen dit. Ook de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP), die zich namens 70 patiëntenorganisaties inzet voor patiënten met zeldzame en genetische aandoeningen, vindt dit onacceptabel en een gemiste kans.

Preconceptiezorg is de beste economische en maatschappelijke preventieve investering voor de gezondheid van een bevolking.1 Preconceptiezorg omvat het geheel aan maatregelen te nemen vóór de conceptie om de gezondheid van de toekomstige moeder en haar kind te bevorderen en geïnformeerde reproductieve keuzes te maken.2 Zowel bij zorgverleners als bij de bevolking is het onvoldoende bekend dat de eerste 10 weken van de zwangerschap, waarin de embryonale groei en ontwikkeling en vroege placentatie plaatsvinden, medebepalend zijn voor niet alleen de gezondheid van de pasgeborene, maar ook die van het opgroeiende kind en de latere volwassene. De antenatale zorg begint echter pas bij 8 weken – of vaak nog later – en dan is het te laat om eventuele risico’s te kunnen beïnvloeden.3

Eerdere adviezen

Al in 1992 verscheen het eerste advies van de Voedingsraad waarin wordt opgeroepen vrouwen te adviseren om in de preconceptieperiode extra foliumzuur te gebruiken…

Auteursinformatie

Contact Erasmus MC, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Rotterdam: dr. A.N. Schonewille-Rosman, verloskundige en senior onderzoeker; prof.dr. R.P.M. Steegers-Theunissen, arts n.p. en epidemioloog (a.n.rosman@hr.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Prof.dr. Inez de Beaufort, hoogleraar gezondheidsethiek, en drs. Elsbeth van Vliet-Lachotzki, beleidsmedewerker erfelijkheid en perinatale zorg van de VSOP, droegen bij aan de totstandkoming van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Ageeth N. Schonewille-Rosman ICMJE-formulier
Régine P.M. Steegers-Theunissen ICMJE-formulier
Eric A.P. Steegers ICMJE-formulier
Ageeth Rosman
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties