Power, daar kun je nooit genoeg van krijgen

Klinische praktijk
Rolf H.H. Groenwold
Maarten van Smeden
Olaf M. Dekkers
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2163
Abstract

Samenvatting

  • In gerandomiseerd onderzoek naar de effecten van een medische behandeling correspondeert de power met de conditionele kans dat de conclusie van deze trial luidt dat de behandeling effectief is gegeven een bepaalde effectgrootte.
  • Het moment om na te denken over de power is voorafgaand aan een onderzoek, om te waarborgen dat dit onderzoek zodanig wordt opgezet dat er een redelijke kans bestaat om een klinisch relevant effect aan te tonen.

Auteursinformatie

LUMC, afd. Klinische Epidemiologie, Leiden.

Contact dr. R.H.H. Groenwold

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rolf H.H. Groenwold ICMJE-formulier
Maarten van Smeden ICMJE-formulier
Olaf M. Dekkers ICMJE-formulier

Reacties