Postinfectieuze vermoeidheid; een prospectief cohortonderzoek in de eerste lijn

Nieuws
J.A. Knottnerus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:385-6

Er is nog steeds discussie over het al dan niet bestaan van een aparte klinische entititeit die zich uit in chronische moeheid. Een vaak gestelde vraag is in hoeverre chronische vermoeidheid een infectieuze achtergrond heeft. Tot nu toe is hiernaar vooral retrospectief onderzoek gedaan. Daarbij kan bias zijn opgetreden omdat…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties