Post-partumpsychose
Open

Een acuut beeld dat doortastend optreden vergt
Klinische les
22-05-2015
Iris E. Sommer, Metten Somers, Marthe Bartel, Elisabeth Vonk, Rob van Ojen en Marjan Kromkamp

Reacties (1)

Michiel W. Hengeveld
06-06-2015 17:21

Aanvulling post-partumpsychose

Graag wil ik het belangwekkende artikel van collega Sommers et al. aanvullen met twee opmerkingen: (1) Als de ggz-instelling waar patiente in eerste instantie naar was verwezen voldoende budget van de zorgverzekeraar had gehad was zij opgenomen voordat haar psychose dermate ver was voortgeschreden dat zij haar baby en zichzelf wilde doden; mogelijk was dan haar baby nog in leven en patiente niet ernstig gewond geraaakt; dit zal niet de enige - en in dit geval extreem tragische - consequentie zijn van de forse bezuinigingen op de GGZ. (2) Nederland kent een tweetal hooggespecialiseerde psychiatrische moeder-kind-units waar moeders met ernstige psychiatrische stoornissen in het kraambed samen met hun baby kunnen worden opgenomen; het voordeel van een degelijke moeder-kindopname is dat naast de behandeling van de psychiatrische symptomen van de moeder speciale aandacht is voor het observeren en optimaliseren van de ernstig bedreigde moeder-kind-interactie (Berg, M. van den (2009). Peripartum- en transgenerationele psychiatrie. In: Hengeveld MW & Van Balkom AJLM (red.). Leerboek psychiatire. Utrecht: De Tijdstroom, p. 585-95; zie ook www.lkpz.nl).

Michiel Hengeveld. Em hoogleraar psychiatrie