Een acuut beeld dat doortastend optreden vergt

Post-partumpsychose

Klinische praktijk
Iris E. Sommer
Metten Somers
Marthe Bartel
Elisabeth Vonk
Rob van Ojen
Marjan Kromkamp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8921
Abstract

Dames en Heren,

Post-partumpsychose is een ernstig psychiatrisch beeld dat fataal kan aflopen. Om dit ziektebeeld goed te behandelen, is tijdige herkenning en doortastend optreden vereist. Vooral huisartsen, jeugdartsen en verloskundigen zien af en toe vrouwen met een post-partumpsychose. In deze klinische les beschrijven we een patiënte die een aantal maanden na haar bevalling een psychose ontwikkelde en bij wie de hulpverlening te laat op gang kwam.

Patiënt A, een 34-jarige vrouw, was zojuist opgenomen op de afdeling Traumatologie van een academisch ziekenhuis toen zij werd gezien door de consulent psychiatrie. Patiënte was die dag met haar baby uit een raam gesprongen en vervolgens naar de Spoedeisende Hulp gebracht. Vanwege instabiele fracturen en luxaties van beide enkelgewrichten was zij direct geopereerd. Nog voordat patiënte uit de narcose was ontwaakt, volgde een bericht uit een ander academisch ziekenhuis waar de 3 maanden oude baby naartoe was gebracht. De zuigeling was…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Psychiatrie, Utrecht.

Prof.dr. I.E. Sommer, dr. M. Somers, drs. M. Bartel, dr. R. van Ojen en dr. M. Kromkamp, psychiaters; E. Vonk, medisch maatschappelijk werker.

Contact prof.dr. I.E. Sommer (i.sommer@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Iris E. Sommer ICMJE-formulier
Metten Somers ICMJE-formulier
Marthe Bartel ICMJE-formulier
Elisabeth Vonk ICMJE-formulier
Rob van Ojen ICMJE-formulier
Marjan Kromkamp ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Michiel W.
Hengeveld

Graag wil ik het belangwekkende artikel van collega Sommers et al. aanvullen met twee opmerkingen: (1) Als de ggz-instelling waar patiente in eerste instantie naar was verwezen voldoende budget van de zorgverzekeraar had gehad was zij opgenomen voordat haar psychose dermate ver was voortgeschreden dat zij haar baby en zichzelf wilde doden; mogelijk was dan haar baby nog in leven en patiente niet ernstig gewond geraaakt; dit zal niet de enige - en in dit geval extreem tragische - consequentie zijn van de forse bezuinigingen op de GGZ. (2) Nederland kent een tweetal hooggespecialiseerde psychiatrische moeder-kind-units waar moeders met ernstige psychiatrische stoornissen in het kraambed samen met hun baby kunnen worden opgenomen; het voordeel van een degelijke moeder-kindopname is dat naast de behandeling van de psychiatrische symptomen van de moeder speciale aandacht is voor het observeren en optimaliseren van de ernstig bedreigde moeder-kind-interactie (Berg, M. van den (2009). Peripartum- en transgenerationele psychiatrie. In: Hengeveld MW & Van Balkom AJLM (red.). Leerboek psychiatire. Utrecht: De Tijdstroom, p. 585-95; zie ook www.lkpz.nl).

Michiel Hengeveld. Em hoogleraar psychiatrie