Pop, rock, walk' en brom'; moderne herrie en het gehoor

Opinie
L. Feenstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:517-9

Als iemand van het Groningse platteland naar de randstad verhuist, zal hij het idee hebben in een ‘grote ballon van geluid’ te zijn terechtgekomen; bij terugkeer op het platteland zullen hem vooral de vredige rust en de stilte opvallen. Lawaai of afwezigheid ervan went. Er bestaan evenwel grote persoonlijke verschillen in emotionele tolerantie voor lawaai, gedeeltelijk afhankelijk van leeftijd, zoals er evenzeer grote verschillen bestaan in kwetsbaarheid van individuele gehoororganen voor lawaai.1

Beschadiging van het gehoor openbaart zich soms als oorsuizen, een druk- en pijngevoel in het oor of een verminderd gehoor. Meestal treden beschadigingen geniepiger op, en zijn ze zo traag en zo gering, dat de patiënt zich er in het geheel niet van bewust is. De individuele gevoeligheidsverschillen en de gevaren van chronische blootstelling aan lawaai of regelmatige blootstelling aan kortdurend maar veel lawaai zijn bekend uit de industrie. Deze bekendheid en de sociale bewustwording ervan zijn…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. KNO-Heelkunde, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Prof.dr.L.Feenstra, KNO-arts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties