Polymorfismen van het CYP2C9-genotype en complicaties bij NSAID-gebruik

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:216

Ernstige bijwerkingen van niet-steroï-de anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) zijn dosisafhankelijk. In theorie zou dit het gevolg kunnen zijn van een verminderde klaring van NSAID’s na orale inname, hetgeen verband zou kunnen houden met polymorfismen van het cytochroom P450 (CYP). Om die reden zijn Vonkeman et al. nagegaan of polymorfismen van het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties