Polychloorbifenylen (PCB's) in moedermelk, vetweefsel, plasma en navelstrengbloed; gehalten en correlaties

Onderzoek
A.H.L.C. van Kaam
C. Koopman-Esseboom
E.J. Sulkers
P.J.J. Sauer
C.G. van der Paauw
L.G.M.Th. Tuinstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1399-403
Abstract

Samenvatting

In een longitudinaal onderzoek bij 17 vrouwen werd het gehalte aan 3 PCB congeneren (PCB 138, 153 en 180) bepaald in navelstrengbloed (17 pasgeborenen), in moedermelk (10 vrouwen), in maternaal vetweefsel (8 vrouwen), in maternaal plasma afgenomen vóór de partus (17 vrouwen) en in maternaal plasma afgenomen 10 dagen post partum (7 vrouwen).

Significante correlaties (p < 0,05) werden gevonden tussen de PCB-gehalten in maternaal plasma afgenomen voor de partus enerzijds en in navelstrengbloed, moedermelk en maternaal vetweefsel anderzijds en tussen maternaal plasma post partum afgenomen en moedermelk. Bij 2 vegetarische vrouwen waren de gehalten in plasma en navelstrengbloed significant lager dan bij de andere vrouwen (p < 0,05). Als door verder onderzoek zou komen vast te staan dat door deze gehalten effecten op de ontwikkeling van het kind zijn te zien, zouden deze correlaties het mogelijk kunnen maken reeds voor de geboorte potentiële risicogroepen onder pasgeborenen te identificeren.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, subafd. Pasgeborenen, Postbus 70029, 3038 GE Rotterdam.

A.H.L.C.van Kaam, co-assistent, mw.C.Koopman-Esseboom, arts-onderzoeker; E.J.Sulkers; prof.dr.P.J.J.Sauer, kinderarts.

Instituut voor Biotechnologie en Chemie-TNO, afd. Analyse, Zeist.

C.G.van der Paauw, chemisch analist.

Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten, afd. Organische Contaminanten, Wageningen.

Ir.L.G.M.Th.Tuinstra, chemisch technoloog.

Contact prof.dr.P.J.J.Sauer

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties