Het PPP-syndroom

Polyartritis, panniculitis en pancreatitis

Klinische praktijk
Erik A. Lichtenbeld
Evert-Jan ter Borg
Niels G. Venneman
René W.A. Janssens
Erik J.E. Eijken
Gijs van Kempen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5135
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Ziekten van het pancreas kunnen zich presenteren met extrapancreatische symptomen, zoals artritis of ontsteking van het subcutane vetweefsel (panniculitis). Een combinatie van pancreatitis, panniculitis en polyartritis, in de literatuur beschreven als het PPP-syndroom, kan gepaard gaan met een pancreasmaligniteit.

Casus

Een 59-jarige man werd opgenomen met panniculitis en polyartritis. Bij nader onderzoek bleken zijn klachten veroorzaakt te worden door een focale alcoholische pancreatitis. Het beloop van zijn casus illustreert de ernst van het ziektebeeld en benadrukt de noodzaak van een multidisciplinaire benadering.

Conclusie

Panniculitis en polyartritis zijn extrapancreatische symptomen die een uiting kunnen zijn van een onderliggende ziekte van het pancreas. Een adequate en tijdige diagnose is bepalend voor een succesvolle behandeling en daarmee voor de prognose. Aangezien het PPP-syndroom zich in meerdere orgaansystemen kan uiten, is intercollegiale samenwerking van groot belang.

Auteursinformatie

Saxenburgh Medisch Centrum, Hardenberg, afd. Interne Geneeskunde: drs. E.A. Lichtenbeld, anios; drs. G. van Kempen, internist-nefroloog; afd. Reumatologie: dr. E.J. ter Borg, reumatoloog; afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr. N.G. Venneman, maag-, darm-, leverarts (tevens: Medisch Spectrum Twente, Enschede); afd. Dermatologie: drs. R.W.A. Janssens, dermatoloog (tevens: Ziekenhuis Groep Twente, Almelo). Laboratorium Pathologie Oost Nederland, Hengelo: drs. E.J.E. Eijken, patholoog.

Contact E.A. Lichtenbeld (erik.lichtenbeld@mst.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Erik A. Lichtenbeld ICMJE-formulier
Evert-Jan ter Borg ICMJE-formulier
Niels G. Venneman ICMJE-formulier
René W.A. Janssens ICMJE-formulier
Erik J.E. Eijken ICMJE-formulier
Gijs van Kempen ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties