Een huidaandoening met ‘ghost’-cellen

Wat is de diagnose?
Iris M. Markusse
Berit Velstra
Karien van der Putten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1285
Abstract

Casus

Een 83-jarige vrouw werd opgenomen wegens pijnlijke, rode huidafwijkingen op de onderbenen en voeten. Zij had 18 jaar eerder een niertransplantatie ondergaan vanwege cystenieren. Hiervoor gebruikte ze tacrolimus en prednison. Patiënte was de laatste maanden driemaal opgenomen vanwege pancreatitis, waarschijnlijk door intermitterende obstructie als gevolg van microlithiasis of een pseudocyste in het pancreas. De hoogst gemeten lipasewaarde was 23.000 U/l. De internist was een week voor de huidige opname begonnen met behandeling met clindamycine vanwege vermoeden van cellulitis, met initieel een goede respons. Na 2 dagen ontstond er toenemende roodheid en pijn. Bij inspectie zagen wij pijnlijke, subcutane nodi…

Auteursinformatie

Tergooi, Hilversum.

Afd. Nefrologie: dr. I.M. Markusse, aios interne geneeskunde; dr. K. van der Putten, internist-nefroloog.

Afd. Dermatologie: dr. B. Velstra, aios dermatologie.

Contact dr. I.M. Markusse (imarkusse@tergooi.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. E.H. Jaspars, patholoog, Tergooi Hilversum, beoordeelde het huidbiopt.

Auteur Belangenverstrengeling
Iris M. Markusse ICMJE-formulier
Berit Velstra ICMJE-formulier
Karien van der Putten ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties