Poliklinische chirurgie en flumazenil.

Nieuws
R.M. van der Heide
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1766

Poliklinische chirurgie en flumazenil. – In richtlijnen, opgesteld door het ‘Royal College of Surgeons of England’, wordt geschat dat 37 van alle algemeen-chirurgische en urologische ingrepen, die nu klinisch plaatshebben, veilig poliklinisch kan worden verricht. Een berekening van kosten en baten zou gunstig uitvallen, als meer gebruik werd gemaakt van…

Ook interessant

Reacties