Hoge doses benzodiazepinen afbouwen met flumazenil
Open

Onderzoek
12-09-2016
Erik P. Paling

Achtergrond en het waarom van de studie

Afhankelijkheid van hoge doses benzodiazepinen (≥ 30 mg diazepam-equivalent/dag) gaat gepaard met ernstige gezondheidsschade, en de traditionele afbouwmethodes werken vaak niet bij patiënten met deze afhankelijkheid.1 Vermoedelijk heeft dit te maken met het trage herstel van de gamma-aminoboterzuur(GABA)a-receptor, die disfunctioneel wordt door het langdurige gebruik van hoge doses benzodiazepinen.

Casuïstische artikelen uit Australië beschrijven dat door subcutane infusie met een lage dosis flumazenil (4 mg/24 h) bij 100% van de patiënten binnen een week abstinentie bereikt werd, ook bij patiënten die meer dan 100 mg diazepam-equivalent per dag gebruikten.2 Deze lage dosis flumazenil geeft een geringe receptorbezetting, waardoor geen acute ontwenningsklachten ontstaan, maar versnelt wel het herstel van de GABAa-receptoren naar het oude niveau van functioneren.

Om deze behandeling in Nederland beschikbaar te krijgen zijn ervaring en meer kennis over het beloop van de klachten en bijwerkingen nodig. Volgens de publicaties over deze behandeling geeft de infusie met flumazenil weinig klachten ...