Pneumonia crouposa of groot, embolisch longinfarct?

Klinische praktijk
Ruitinga, P.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:1541-7