Behandeling der pneumonia crouposa met groote doses amylnitriet

Onderzoek
Eberson
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1896;40:130-2