Platform alternatieven voor dierproeven

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1170-1

Het Platform alternatieven voor dierproeven bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, dierenbeschermingsorganisaties en industriële ondernemingen die dierproeven verrichten. Het Platform adviseert subsidieverleners over subsidiëring van projectvoorstellen in het kader van het proefdiergebruik. De nadruk ligt op alternatieve onderzoeksmethoden waarbij het proefdiergebruik is geminimaliseerd. Voor subsidiëring van deze alternatieven is per jaar ongeveer 3,5 miljoen gulden beschikbaar. Ruim honderd projectvoorstellen zijn reeds in aanmerking gekomen voor subsidiëring. Het Platform streeft naar subsidiëring op diverse gebieden. Zowel fundamentele als toepassingsgerichte onderzoeken komen in aanmerking evenals projectvoorstellen op het gebied van de ecotoxicologie en onderzoeken naar milieuschadelijke stoffen. Wetenschappelijke beoordeling van de projectvoorstellen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties