Plaatsing van een enkel embryo per ivf-cyclus: antwoord op elke hulpvraag?

Ter discussie
10-11-2017
Nina M.J. Achten, Ben Willem Mol en Wybo Dondorp

Ivf is een effectieve behandeling voor veel paren met onvervulde kinderwens bij wie alternatieven niet werken.1 Jarenlang werden daarbij, om het succespercentage te verhogen, twee of zelfs drie embryo’s in de baarmoeder geplaatst. Met het toenemen van de succeskans per in de baarmoeder geplaatst embryo is echter de kans op meerlingzwangerschap (en de daaraan verbonden hogere kans op complicaties) toegenomen, terwijl verbeterde cryopreservatie het mogelijk maakt om niet gebruikte embryo’s voor een volgende cyclus of behandeling te bewaren. Net als in veel andere landen is in Nederland daarom ‘elective single embryo transfer’ (eSET) met cryopreservatie inmiddels de norm. Er wordt alleen voor ‘double embryo transfer’ (DET) gekozen bij een vooraf sterk verlaagde succeskans en bij een maternale leeftijd ≥ 38 jaar.2

Cryopreservatie betekent in dit verband dat boventallige embryo’s van goede kwaliteit worden ingevroren en bewaard om eventueel in volgende ‘cryo-cycli’ in de baarmoeder te worden geplaatst, waarvoor dan niet opnieuw ...

Lees verder als abonnee

Doorlezen met Blendle

Word abonnee

  • wekelijks het papieren tijdschrift
  • online toegang tot alle artikelen
  • geaccrediteerde nascholing
Sluit een abonnement af

Registreer als abonnee