Piramidebouwers

Wim Opstelten
Wim Opstelten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:B2120

artikel

Het was een schitterend schouwspel. Ze begonnen heel voorzichtig, in opperste concentratie, hielden elkaar goed vast en kwamen stapje voor stapje steeds hoger. Iedereen lette goed op elkaar en wanneer iemand even wankelde was er snel een helpende hand. En zo ontstond een stevige piramide van wel twaalf kinderen. Het hele auditorium applaudisseerde enthousiast en de kleine artiesten straalden! Een prachtig voorbeeld van een gezamenlijke ambitie zonder onderlinge competitie.

Dit kleine kindercircus zag ik als afsluiting van een symposium bij de pensionering van onze zeer gewaardeerde sectieredacteur Kindergeneeskunde in de Friese hoofdstad. De farmaceutische patiëntenzorg stond daar centraal en deze kinderen lieten zien wat zo belangrijk is in onze gezondheidszorg: goede samenwerking.

‘Zonder samenwerking krijg je geen stevig bouwwerk’

Dat zien we ook terug in dit nummer: hoe huisartsen beter kunnen samenwerken met artsen voor verstandelijk gehandicapten wanneer patiënten met een lichte verstandelijke beperking uit balans en in de war raken (D6789). Of het belang van goede samenwerking tussen apothekers en artsen wanneer medicijntekorten of specifieke farmaceutische zorgbehoeften dwingen tot bereiding van geneesmiddelen in de apotheek (D6806).

Bijzondere aandacht verdient de bijdrage waarin Jarne van Hattem en zijn collega’s beschrijven hoe het kan dat veel patiënten ten onrechte een label van geneesmiddelallergie hebben, vaak voor antibiotica (D7050). Met verstrekkende gevolgen! Het leidt tot het voorschrijven van tweede- of derdekeusmiddelen, met als mogelijk gevolg minder effectiviteit en ontwikkeling van resistentie. En zeker zo zorgelijk is dat zo’n allergielabel zich bijna onuitroeibaar nestelt in ons Landelijk Schakelpunt en via dit LSP aan de patiënten blijft kleven gedurende hun rondgang door de zorgketen. Ook de bestrijding van dit soort ongewenste praktijken vraagt om goede samenwerking tussen ketenpartners. Natuurlijk te beginnen bij een goede beschrijving van de neveneffecten van een medicijn en het ‘er niet tegen kunnen’ niet te snel te bestempelen als allergie.

In de gezondheidszorg is samenwerking helaas niet altijd kinderspel. Differentiatie en specialisatie resulteren vaak in schotten en versnippering. Daarom vraagt goede zorg ook om gedreven samenwerkers en bevlogen verbinders.

Auteursinformatie

Contact Wim Opstelten (w.opstelten@ntvg.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties