Pijn in de borsten
Open

Richtlijnen
25-03-1998
J.A. Roukema en C. van der Heul

Veel vrouwen hebben gedurende kortere of langere tijd last van soms heftige pijn in de borsten. Over de werkelijke oorzaak van deze pijn is vooralsnog weinig bekend.

Hoewel de angst van veel vrouwen dat de pijn een symptoom van borstkanker is zelden gegrond blijkt te zijn, dient onderzoek primair deze mogelijkheid uit te sluiten.

Voor de meeste vrouwen vormt geruststelling dat het geen borstkanker is voldoende behandeling.

Indien de klachten zo ernstig zijn dat ze de kwaliteit van leven duidelijk nadelig beïnvloeden en de mogelijkheid van een maligniteit door onderzoek zeer onwaarschijnlijk is geworden, kan medicamenteuze therapie worden overwogen.

Chirurgische behandeling van diffuse borstpijnen moet worden afgeraden.