Pesten in het verzorgingshuis

Pesten in het verzorgingshuis
Lucas Mevius
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:C723

Ook in verzorgingshuizen en zorgcentra komt relationele agressie – pesten – onder de inwonende ouderen voor. Dat blijkt uit onderzoek van Hester Trompetter (Radboud Universiteit) en collega’s in Aging & Mental Health (doi:10.1080/13607863.2010.501059). Bovendien is het zelfgerapporteerde slachtofferschap van de ouderen gerelateerd aan hun psychologisch welbevinden.

Relationele agressie…

Ook interessant

Reacties