Pessarium kan veel vroegtijdige geboorten voorkomen

Pessarium kan veel vroegtijdige geboorten voorkomen
Esther van Osselen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1306

Bij zwangeren met een korte baarmoederhals kan een pessarium de kans op vroeggeboorte vóór 34 weken terugbrengen van 27% tot 6%. Het pessarium is goedkoop in het gebruik en heeft geen ernstige bijwerkingen. Het belangrijkste nadeel is het grote aantal vrouwen bij wie echografisch de cervixlengte moet worden gemeten om de doelgroep op te sporen.

Dat blijkt uit een RCT onder 385 Spaanse zwangeren die bij de 20-wekenecho een cervix van 2,5 cm of korter bleken te hebben (Lancet. 2012; epub 3 april). Van deze vrouwen kregen er 192 een pessarium. In deze groep werden 12 kinderen geboren bij een zwangerschapsduur van minder dan 34 weken, tegen 51 in de controlegroep. De oddsratio voor vroeggeboorte bij pessariumgebruik was 0,18.

Maria Goya (Autonome Universiteit van Barcelona) et al. spoorden de vrouwen met een korte cervix op in een cohort van ruim 18.000 zwangeren, van wie er ruim 11.500 toestemden in een cervixlengtemeting tijdens de 20-wekenecho. Van deze groep hadden 726 vrouwen een korte cervix, waarvan ruim de helft wilde deelnemen aan het onderzoek. Bij vrouwen die deelname weigerden – en dus sowieso geen pessarium kregen – was het aantal vroeggeboorten vergelijkbaar met de controlegroep. In het hele cohort van ruim 11.500 vrouwen waren er 227 vroeggeboorten (2%), 152 bij de 726 vrouwen met een korte cervix en 75 bij de 10.792 overige zwangeren.

Er waren geen ernstige bijwerkingen van het pessarium. Wel zorgde het voor een toename van de vaginale afscheiding en was het aanbrengen en verwijderen ervan pijnlijk. Het werkingsmechanisme van het pessarium is nog niet opgehelderd.

(Bijdrage: Esther van Osselen.)

Gerelateerde artikelen

Reacties