Personality and psychopathology

Media
C.R.C. Cloninger
Ph. Spinhoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:867

Personality and psychopathology (American Psychopathological Association Series). Onder redactie van C.R.C.Cloninger. 524 bl., fig., tabellen. American Psychiatric Press, Washington 1999. ISBN 0-88048-923-5. Prijs: geb. ƒ 189,80.

In 1980 werd in de Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 3e druk (DSM-III) door de American Psychiatric Association een meerassig systeem geïntroduceerd…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties