Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:3001

Benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn: prof.dr.R.Benner, hoogleraar Immunologie en Histologie aan het Erasmus MC te Rotterdam, wonende te Barendrecht; en prof.dr.C.A.F.Tulleken, hoogleraar Neurochirurgie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, wonende te Utrecht.

Drs.R.A.I.de Vos tot Nederveen Cappel, patholoog aan het Laboratorium Pathologie Oost Nederland te Enschede, wonende te Hengelo, is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Benoemd

Aan het VU Medisch Centrum te Amsterdam zijn benoemd tot hoogleraar: prof.dr.P.V.J.M.Hoogland met als leeropdracht Anatomie, in het bijzonder onderwijs in de klinische anatomie, en prof.dr.D.J.Veltman met als leeropdracht Neuro-imaging van psychiatrische ziekten, in het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties