Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:314

De Vereniging voor Infectieziekten heeft samen met de farmaceutische industrie in 2002 drie prijzen toegekend.

Het MSD-reisstipendium is toegekend aan de heer J.H.van Zeijl, arts-microbioloog, werkzaam bij het Laboratorium voor de Volksgezondheid in Friesland, afd. Medische Microbiologie. De prijs wordt eenmaal in de 2 jaar uitgereikt om onderzoek, behandeling en onderwijs in de infectieziekten te bevorderen.

De O'Callaghan promotieprijs

De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een (jonge) wetenschapper die zich onderscheidt met zijn/haar proefschrift over infectieziekten, ditmaal aan dr.C.W.Ang die cum laude promoveerde op het proefschrift Molecular mimicry in the Guillan-Barré syndrome.

De W.R.O.Goslingprijs

Deze prijs is uitgereikt aan…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties