Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2551
Download PDF

Dr.F.G.J.Offerijns, cardioloog, in de leeftijd van 78 jaar (1 december 2001), Amsterdam.

Promoties

Bevorderd tot doctor. Te Amsterdam (Universiteit van Amsterdam) mw.J.M.Briët op proefschrift Developmental outcome of children with early transient thyroid hormone imbalance, S.A.J.Chamuleau op proefschrift Intracoronary derived physiological parameters for clinical decision-making in patients with multi-vessel coronary artery disease en N.M.Renwick op proefschrift Human herpesvirus 8 and Kaposi's sarcoma in the Amsterdam cohort studies: disease association, transmission and natural history; (Vrije Universiteit) mw.L.V.Franse op proefschrift Type 2 diabetes: heterogenity & clinical presentation en R.C.J.Kanhai op proefschrift Augmentation mammaplasty in male-to-female transsexuals; te Leiden D.Sindram op proefschrift Mechanism of hepatic ischemia-reperfusion injury and the protection by ischemic preconditioning, R.Stad op proefschrift Functional and structural characterisation of MDMX en mw.M.J.T.Veuger op proefschrift Cytarabine resistance in acute myeloid leukemia. The role of deoxycytidine kinase; te Nijmegen J.M.ten Berg op proefschrift Oral anticoagulation in percutaneous coronary intervention, G.J.Elwyn op proefschrift Shared decision making. Patient involvement in clinical practice en M.A.A.P.Willemsen op proefschrift Sjögren-Larsson syndrome. New insights; te Rotterdam M.Albertal op proefschrift De waarde van intracoronaire Doppler bij percutane interventies, mw.S.C.A.van Blokland op proefschrift De speekselklieren in het syndroom van Sjögren. Pathogenetische aspecten van de initiatie van sialoadenitis, D.van ’t Ent op proefschrift Elektrische hersenactiviteit gerelateerd aan het produceren van bewegingen en de controle en evaluatie van motorische acties, R.van Koningsveld op proefschrift Epidemiologische en klinische aspecten van het Guillain-Barré syndroom, T.W.Laméris op proefschrift Microdialyse. Reiken naar de vingertoppen van het sympathische zenuwstelsel, mw.M.A.C.J.de Letter op proefschrift Critical illness polyneuropathie en myopathie; een neuromusculaire aandoening op de intensive care unit, J.W.de Leeuw op proefschrift Beschadiging van de anale sfincters tijdens de vaginale baring; risicofactoren en klinische gevolgen op lange termijn, K.Stittelaar op proefschrift Vaccinatie tegen mazelen. Evaluatie van nieuwe benaderingen en mw.K.Visser op proefschrift Evaluatie van beeldvormende diagnostiek voor perifeer arterieel vaatlijden; te Utrecht A.Moschetta op proefschrift Molecular interactions between bile salts, phospholipids and cholesterol: relevants to bile formation, cholesterol crystallization and bile salt toxicity en P.van Zonneveld op proefschrift Subtile disorders of the menstrual cycle in subfertile and aging women.

Bevorderd tot arts

Te Amsterdam (Vrije Universiteit) A. Akyüz, mw.C.J.Hess (cum laude), T.A.James, J.Klijnman, mw.A.R.C.Laarman (cum laude), J.I.Rotmans (cum laude), M.P.C.Siroen, mw.S.J.Swen, mw.L.van Velzen, mw.M.O.Verhoeven, R.Visser (cum laude), mw.S.de Weerdt en J.W. Zwart.

Gerelateerde artikelen

Reacties