Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2118
Download PDF

De Vrije Universiteit te Amsterdam heeft een eredoctoraat toegekend aan dr.D.Hoogendoorn, huisarts-epidemioloog, wonende te Wijhe (Ov.), wegens zijn vele activiteiten op het gebied van de epidemiologie.

Benoemd

Te Amsterdam (Vrije Universiteit) dr.J.A.Rauwerda tot hoogleraar in de Heelkunde, in het bijzonder de Vaatchirurgie.

Overleden

Harrie Kamstra, chirurg, op de leeftijd van 48 jaar (9 oktober 1990), Tanzania. Benjamin Henry Laming, arts, op de leeftijd van 88 jaar (9 oktober 1990), Nijmegen. Edo Johannes Santman, arts, op de leeftijd van 75 jaar (12 oktober 1990), Hengelo. Jan Eshuis, rustend huisarts, op de leeftijd van 82 jaar (14 oktober 1990), Amsterdam.

Promoties

BEVORDERD TOT DOCTOR: Te Amsterdam (Universiteit van Amsterdam) A.P.van Dam op proefschrift Autoantibodies as diagnostic markers in SLE; te Groningen J.W.Cohen Tervaert op proefschrift Antineutrophil cytoplasmic antibodies: A new class of autoantibodies in vasculitis and glomerulonephritis, G.J.H.M.Ruijs op proefschrift Epidemiological studies on urogenital infection with chlamydia trachomatis and its sequelae for human fertility en W.Boelens op proefschrift Cognitieve therapie en gedragstherapie bij depressie: een evaluatieonderzoek.

Bevorderd tot arts

Te Amsterdam (Vrije Universiteit) B.Broersma, mw.M.E.Buiker, T.H.Hartgers, mw.J.J.Jansen, mw.M.L.Kingma, W.E.M.Kok, A.Manten (cum laude), mw.P.W.J.Plantinga en mw.J.T.Vermeulen (cum laude); te Utrecht J.M.ten Berg, mw.D.Boll, mw.J.H.Kalf, J.W.Kallewaard, mw.S.Kuipers, mw.C.A.Nitzsche, E.Sint Nicolaas en H.C.M.van der Velde; te Leiden R.van den Berg, L.Boelaarts, G.J.A.ten Bosch, mw.S.C.Cannegieter, R.L.M.Deijkers, mw.M.D.Esajas, mw.J.A.M.van Everdingen (cum laude), E.Hallensleben, mw.M.C.de Kiewit (cum laude), A.C.D.van Lennep, B.L.P.Maesen, mw.C.A.M.Marijnen (cum laude), J.Chr.Muller, B.Oedit Doebé, mw.P.C.J.Pernot, D.Ramlal, G.J.Schut, mw.H.C.Sloot, mw.A.E.M.Speckens (cum laude), mw.M.J.E.Sprock, mw.F.F.Stelma, mw.A.M.L.Tjon-A-Tsien, P.E.Verweij, mw.M.W.Wessels (cum laude), mw.J.A.M.Wilmer (cum laude), K.de Boer, mw.Th.E.van der Spek, M.S.Arbous, M.M.Krouwels, M.O.Kwakkelstein, H.A.Lonnée. mw.E.J.Mojet, J.Noordzij, mw.W.M.Pieterse, mw.M.J.Rebel, mw.P.van Rhijn, M.E.J.M.van Teeffelen, G.Vink en mw.N.H.J.Zwaneveld.

Gerelateerde artikelen

Reacties