Personalia

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:901

Mw.dr.J.J.A.Hoogkamp-Korstanje, staflid van het Laboratorium voor de Volksgezondheid in Friesland te Leeuwarden, is benoemd tot gewoon hoogleraar in de Medische Microbiologie aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Dr.H.M.Wiersinga, internist, verbonden aan het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, is benoemd tot hoogleraar in de Endocrinologie.

Overleden

J.P.J.Punt, arts, op de leeftijd van 81 jaar (7 april 1992), Naarden.

Promoties

BEVORDERD TOT DOCTOR: Te Maastricht mw.R.Bal op proefschrift Health deviation and daily functioning in elderly rheumatoid arthritis patients.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties